Start
Omhoog/Up

Laatst bijgewerkt

Dinsdag 28 november 2006

Curriculum Vitae

naam

Jan Willem van Dormolen

adres

Esdoorn 42, 3984 AV Odijk

telefoon

030 - 6567758

fax

084 - 7169254

e-mail

jw.van.dormolen@xs4all.nl

geboren

mei 1956 te 's-Gravenhage

burgerlijke staat

gehuwd met Lilian Martini, één kind: Rianne Charlotte (geboren 14 augustus 1989)

militaire status

buitengewoon vervangend dienstplichtig

werkervaring

1999 - nu

Free-lance arrangeur van allerlei muziek. Mijn grootste project tot nog toe was Les Misérables (drie uur muziek) voor musicalgezelschap Dreamcoat.

1999 - 2005

Lid Programmaraad voor de gemeenten Bunnik, Zeist, Driebergen en Leersum. Deze commissie adviseert de kabelexploitant over de uit te zenden kanalen.

1996 - nu

Free-lance vertaler van software en softwarehandleidingen. Ik vertaal vanuit het Engels, Duits en Frans voor verschillende vertaalbureaus.

1977 - nu

Docentschap klarinet aan de Stichting Muziekschool Leusden; sinds 1988 ook saxofoon. Daarnaast geef ik sinds 1994 samenspelles aan heterogene groepen beginnende leerlingen en leid ik vanaf 1999 het poporkest. (twee dagen in de week)

1993 - 1998

Trainer politieke vaardigheden bij GroenLinks: communicatie, strategie, onderhandelen, het organiseren van support, intercultureel samenwerken, conflicthantering. Herfst '94 gaf ik een dergelijke cursus ook aan lokale politici in Sibiu, Roemeni.

1993 - 1997

Docentschap klarinet aan de Stichting Bunnikse Muziekschool. Ontslag genomen per 1-8-1997.

1996 - 1997

Docentschap klarinet aan de Stichting Muziekschool Houten. School is opgeheven per 1-8-1997.

1996 - 1997

Lid computergroep van de Openbare Basisschool De Bongerd, een groep vaders van leerlingen die bezig is een netwerk aan te leggen ten behoeve van het computeronderwijs.

1992 - 1996

Lid College van Beroep aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

1986 - 1992

Lid van de gemeenteraad van de gemeente Bunnik en fractievoorzitter van een twee personen tellende GroenLinkse fractie.

1990 - 1992

Lid Commissie Milieu en Afval van het Streekverband Zuidoost Utrecht.

1981 - 1990

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Internationale Werkkampen. Werkzaamheden bestonden o.a. uit het zelfstandig en in teamverband organiseren van activiteiten, begeleiden van kleine studiegroepen, ontwikkelen van beleid, administratief werk, co rdinerende taken, verzorgen van de uitzending van vrijwilligers, contacten onderhouden met partnerorganisaties, dit alles vooral met betrekking tot Afrika.

1984 - 1990

Docentschap klarinet bij de Muziekvereniging Aurora te Driebergen.

1986 - 1990

Lid Streekraad van het Streekverband Zuidoost Utrecht; q.q. ook lid van het Algemeen Bestuur van de Vuilnisstortplaats Maarsbergen en dat van de G.G.D. Zuidoost Utrecht.

1988

Lid partijraad PSP.

1984 - 1988

Componist van muziek bij producties van toneelgroep 'Gertrud-D'.

1978 - 1986

Deelnemer aan internationale zomerwerkkampen, uitgezonden vanuit de Stichting Internationale Werkkampen. Ongeschoold handwerk bij sociaal nuttige projecten in Tsjecho-Slowakije, Turkije, Frankrijk, Togo (tweemaal), de V.S., Denemarken, Ierland en Nederland. Tweemaal was ik kampleider (en verzorgde dan o.a. de financin) en de laatste keer mede-organisator.

1981 - 1982

Enige schoolconcerten (solo) met eigentijdse muziek.

1976 - 1978

Lid activiteitencommissie en redactie ledenblad van Jongerenvereniging SSR te Utrecht.

opleiding

1994

bijscholingscursus samenspelonderwijs (muziek maken met heterogene groepen beginnende leerlingen) met specialisatie coördinatorschap t.b.v. deze lesvorm.

1993 - 1994

opleiding tot trainer politieke vaardigheden bij GroenLinks, verzorgd door communicatie- en organisatieadviesbureau "De Beuk", in 1995 aangevuld met een opleiding tot trainer intercultureel samenwerken. Per 1996-97 ook nog conflicthantering en -interventie.

1991 - 1996

studie saxofoon aan het Utrechts Conservatorium. Diploma Docerend Musicus per 19 maart 1996.

1979 - 1984

studie compositie aan het Utrechts Conservatorium. Geen examen afgelegd.

1979 - 1982

studie basklarinet aan het Utrechts Conservatorium. Diploma aantekening per 17 januari 1983.

1976 - 1981

studie klarinet aan het Utrechts Conservatorium. Diploma Muziekakte B per 29 mei 1981.

1974 - 1976

studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Afgebroken.

1968 - 1974

Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Diploma VWO (gymnasium bêta) per 14 juni 1974; vakkenpakket: Nederlands (eindcijfer 9), Frans (8), Latijn (8), Wiskunde I (9) en II (9), Natuurkunde (9), Scheikunde (9).

diverse cursussen

Op muziekgebied volgde ik cursussen muziektekstverwerking, klarinetonderhoud, computer in het muziekonderwijs, de instrumentale groepsles, getalsymboliek bij J.S. Bach, studiedagen gewijd aan diverse hedendaagse componisten, tweemaal de 'Internationale Ferienkurse für Neue Kammermusik' te Darmstadt, jazz-workshops en het Leerorkest van de Stichting Jazz Utrecht.

Op politiek terrein nam ik deel aan studiedagen over milieu, minimabeleid, positieve actie voor vrouwen en migranten, ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Utrecht.

andere activiteiten

1995 - 1996

Lid steunfractie rond de GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht.

1992 - 1995

Lid steunfractie rond de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Bunnik.

1984 - 1986

Lid steunfractie rond de PSP-fractie in de gemeenteraad van Bunnik.

1972 - 1977

Penningmeester van het JeugdKamerorkest Leiden.

1975

Lid kennismakingscommissie van studentenvereniging Augustinus te Leiden.

1975

Lid toneelgroep van studentenvereniging Augustinus te Leiden.

verdere vaardigheden

Uitstekende beheersing van Engels, Frans en Duits, zowel mondeling als schriftelijk.

Veel handigheid met en begrip voor computerprogramma's. Goed bekend met Windows 98 en XP, Microsoft Office 97 en 2000, muziektekstverwerking.

overige relevante informatie

Bij een sollicitatie naar een functie als adjunct-directeur aan een instituut voor kunstzinnige vorming heb ik een psychologisch onderzoek ondergaan. Het rapport stelde onder andere dat ik vriendelijk en correct ben, een harde werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en beschik over een groot analytisch vermogen, organisatietalent en uitdrukkingsvaardigheid. Ik scoorde hoog op intelligentie (boven gemiddeld academisch niveau). Deze stelt mij in staat elke eventuele lacune in mijn kennis snel en adequaat aan te vullen. Het onderzoek vond plaats in maart 1992.

 

Terug naar startpagina...